Nieuws:

13-10-2023


Tot op heden is veel historische informatie over Bunnik verzameld en gepubliceerd op de zogenaamde “Dorpscanon van Bunnik”. De dorpscanon van Bunnik was tot voor kort samen met een aantal dorpscanons van buurdorpen te zien op www.dorpscanon-krommerijn.nl.

De dorpscanon van Bunnik bevatte tientallen verhalen over personen, gebouwen en gebeurtenissen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de historie van Bunnik.

Maar, nu vindt Bunnik het tijd om een volgende stap te zetten. Er is behoefte om nog veel meer historische informatie over Bunnik te documenteren en on

18-09-2023


Tijdens de jaarlijkse paardenmarkt in Valkenburg-ZH op 13 september jl. is het dorpsarchief van dit Zuidhollandse dorp formeel en ludiek gelanceerd door "dorpsomroeper" Henk Imthorn*.

De Vereniging Oud Valkenburg-ZH neemt de bouw van het dorpsarchief voor haar rekening en de vrijwilligers van de vereniging zijn voortvarend van start gegaan. Het dorpsarchief bevat inmiddels meer dan 5000 foto's, video's en documenten. Al deze foto's, video's en documenten zijn of zullen nog worden voorzien van metagegevens zodat ze makkelijk teruggevonden kunnen worden.

Uniek aan het dorpsarc