Gebruikersvereniging

Om toe te zien op de continuïteit en verdere uitbouw en uitrol van het ErfgoedCMS™ is een gebruikersvereniging opgericht. Licentiehouders zijn automatisch lid van deze vereniging en kunnen meepraten over de verdere ontwikkeling van het ErfgoedCMS™.

De gebruikersvereniging is partij in de Escrow-overeenkomst die is afgesloten om de beschikbaarheid van de broncode voor de lange termijn veilig te stellen voor de gebruikers.