3-03-2024: De Trynwâlden starten met dorpsarchief

Er is een nieuw dorpsarchief gestart voor de dorpen Oentsjerk, Gytsjerk, Aldtsjerk, Readtsjerk, Munein, Wyns, Ryptsjerk en Tytsjerk. Al deze dorpen liggen in een bijzonder gebied in Friesland genaamd De Trynwâlden. Het gebied ligt Noordoostelijk van Leeuwarden.

Het (nu nog lege) dorpsarchief is te vinden op www.erfgoedtrynwalden.nl.

Het dorpsarchief van De Trynwâlden wordt gestart onder auspiciën en verantwoordelijkheid van de Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden. Deze stichting heeft tot doel om de historie van gebied veilig te stellen en te documenteren. Het starten van een dorpsarchief voor alle inliggende dorpen past naadloos bij deze doelstelling.

Een groep van enkele enthousiaste vrijwilligers zal zich de komende maanden inspannen om zoveel mogelijk historisch materiaal te publiceren op de website van het dorpsarchief.

Er is inmiddels een digitaal fotoarchief van maar liefst ongeveer 16.000 foto's en oude ansichtkaarten geïmporteerd in het dorpsarchief. Voorheen was dit beeldmateriaal gepubliceerd op het Flickr fotografieplatform. Omdat er een lijst met onderwerpen van de foto's beschikbaar was in Excel was het mogelijk om voldoende metadata aan de foto's te koppelen zodat het automatisch koppelen van foto's aan archiefvensters tot de mogelijkheden behoort.

Dit maakt een "vliegende start" mogelijk voor het dorpsarchief van De Trynwâlden.

Foto: © Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden