Systeemimpressie van het ErfgoedCMS™

ErfgoedCMS™ is speciaal ontwikkeld om lokale historische commissies en heemkunde verenigingen te ondersteunen bij hun belangrijke werk dat in het teken staan van het bewaren van historische informatie en bijbehorende media zoals films, foto's en gescande documenten en manuscripten. 

Historische commissies van een vijftal Friese dorpen hebben als klankbord gefungeerd tijdens de ontwikkeling. Zij hebben ervoor gezorgd dat de ontwikkelde functionaliteit nauw aansluit op de lokale behoefte.

Samenvatting van de functionaliteit

Samengevat is de volgende functionaliteit beschikbaar. In bijgaande video wordt het een en ander via een diavoorstelling in beeld gebracht.

• Ontsluiting via een website onder eigen domeinnaam.
• Opslaan van vele duizenden digitale foto's, films en documenten.
• Erfgoedmarkers, gekleurde markers op beeldmateriaal geven bij het aanwijzen met de muis contextuele informatie over personen, gebouwen, objecten, etc.
• Het maken van een onbeperkt aantal vensters die kunnen worden voorzien van tientallen beschrijvende kenmerken en aspecten.
• Parameters voor de opbouw van invulformulieren zodat alleen relevante kenmerken en aspecten hoeven te worden ingevuld.
• Gebruiksvriendelijke uploadmogelijkheid waarmee tientallen of honderden media in een keer binnen een venster kunnen worden geladen.
• Zelf te definiëren navigatietabellen zoals bouwwerken, personen, gebeurtenissen, onderwerpen, straten en verenigingen.
• Het gebruiksvriendelijk n-op-n kunnen koppelen van vensters en navigatietabellen door middel van kruistabellen.
• Waterdicht systeem voor het regelen van auteursrechten en disclaimers.
• Centraal beheerde en beschikbaar gestelde disclaimers en publicatierechten van uitgeverijen van historisch beeldmateriaal.
• Registratie van fysieke bewaarlocatie in combinatie met het genereren en printen van registratie labels.
• Scanmodule voor het tegelijkertijd digitaliseren en registreren van papieren foto's en documenten*.
• Keus voor automatische 'deeplinking' van vensters en navigatietabellen.
• Module voor beeldrecherche (het inschakelen van het publiek voor het achterhalen van details van beeldmateriaal zoals afgebeelde personen of de rechthebbenden).
• Module voor het ontvangen van donaties via een gebruiksvriendelijke iDeal transactie.
• Module voor sponsoring en relatiebeheer inclusief systematiek voor het versturen van individuele of gezamenlijke emailberichten.
• Integratie van toeristische functionaliteiten zoals het opzetten van dorpswandelingen d.m.v. weersbestendige informatieplaquettes met QR-codes.
• Voorbereid op Linked data koppelingen.

Tijdens de ErfgoedCMS™ Webinars komen al deze functionaliteiten ruimschoots aan bod. Als u interesse heeft om eens een gratis Webinar bij te wonen dan kunt u zich opgeven via het Webinar-menu.

Screenshots

Als u interesse heeft in screenshots van het ErfgoedCMS™ in werking dan klikt u hier.
 

Video

Onderstaande video geeft een impressie van de functionaliteit en het beheer van het ErfgoedCMS™. (U kunt de video rechtsonder maximaliseren voor een optimale weergave op het hele scherm)