Systeemimpressie van het ErfgoedCMS™

ErfgoedCMS™ is speciaal ontwikkeld om collectiebeheerders te ondersteunen bij hun belangrijke werk dat in het teken staan van het bewaren van historische informatie en bijbehorende media zoals films, foto's en gescande documenten en manuscripten. 

Samenvatting van de functionaliteit

Samengevat is de volgende functionaliteit beschikbaar.

✓ Ontsluiting via een website onder eigen domeinnaam.
✓ Opslaan van vele duizenden digitale foto's, films, audiobestanden en documenten.
✓ Opslaan van zogenaamde Tilesets voor het tonen van (historisch ) kaartmateriaal op Google Maps.
✓ Dynamische Attributen module voor het efficient kunnen beschrijven van alle soorten van fysieke objecten (uniek en ideaal voor museale collecties).
✓ Centraal beheerde attribuurtgroepen aansluitend op landelijke normeringen en uitgangspunten waardoor de gebruiker volledig wordt ontzorgd.
✓ Erfgoedmarkers, gekleurde markers op beeldmateriaal geven bij het aanwijzen met de muis contextuele informatie over personen, gebouwen, objecten, etc.
✓ Het maken van een onbeperkt aantal vensters die kunnen worden voorzien van tientallen beschrijvende kenmerken en aspecten.
✓ Parameters voor de opbouw van invulformulieren zodat alleen relevante kenmerken en aspecten hoeven te worden ingevuld.
✓ Gebruiksvriendelijke uploadmogelijkheid waarmee tientallen of honderden media in een keer binnen een venster kunnen worden geladen.
✓ Zelf te definiëren navigatietabellen zoals bouwwerken, personen, gebeurtenissen, onderwerpen, straten en verenigingen en voor museale collecties artefacten, objecten, materialen, stijlen, vindplaatsen en makers.
✓ Het gebruiksvriendelijk n-op-n en bi-directioneel kunnen koppelen van vensters en navigatietabellen door middel van Click & Connect functionaliteit.
✓ Waterdicht systeem voor het regelen van auteursrechten en disclaimers.
✓ Centraal beheerde en beschikbaar gestelde disclaimers en publicatierechten van rechthebbenden zoals auteurs, fotografen en uitgeverijen.
✓ Registratie van fysieke bewaarlocatie in combinatie met het genereren en printen van registratie labels.
✓ Scanmodule voor het tegelijkertijd digitaliseren en registreren van papieren foto's en documenten*.
✓ Keus voor automatische 'deeplinking' van vensters en navigatietabellen.
✓ Module voor beeldrecherche (het inschakelen van het publiek voor het achterhalen van details van beeldmateriaal zoals afgebeelde personen of de rechthebbenden).
✓ Module voor het ontvangen van donaties via een gebruiksvriendelijke iDeal transactie.
✓ Module voor sponsoring en relatiebeheer inclusief systematiek voor het versturen van individuele of gezamenlijke emailberichten.
✓ Integratie van toeristische functionaliteiten zoals het opzetten van dorpswandelingen en themaroutes d.m.v. (weersbestendige) informatieplaquettes met QR-codes.
✓ Voorbereid op Linked data koppelingen.
✓ Integratie trefwoordenregister en NDE-termennetwerk.
✓ Trefwoorden-index i.v.m. het snel kunnen zoeken in de metadata van alle soorten media en integrale tekst van pdf-documenten.
✓ Trefwoorden en bijbehorende synoniemen werken door in alle zoekfuncties en spellingscontrole.
✓ Automatische toewijzing van trefwoorden met bijbehorende synoniemen aan vensters, media en objecten.
✓ Integratie erfgoedinformatie expertise en handleidingen via een unieke digitale kennisbank.
✓ Integratie van een handige kladblokfunctie waarin notities, bronmateriaal en trefwoorden kunnen worden geraadpleegd.
✓ ErfgoedAPI en 'Wordpress plugin' voor een eenvoudige en 'realtime' doorkoppeling van erfgoeddata naar externe websites.
✓ Conversietools waarmee vele duizenden in bulk geïmporteerde media zoals foto's, films en PDF-documenten via metadata en zoek-algoritmes automatisch kunnen worden gekoppeld aan vensters en ontkoppeld van vensters.
✓ Shortcodes voor het in de tekst plaatsen van foto's.

Deze opsomming geeft een globaal beeld maar is nog lang niet compleet. Er zijn meer unieke kenmerken van ErfgoedCMS™ maar het voert te ver om deze hier allemaal te noemen. Duidelijk is wel dat ErfgoedCMS™ hiermee, in combinatie met het coöperatieve karakter en de gebruikersvereniging, een nieuwe standaard zet voor erfgoed gerelateerde collectiebeheersystemen.

Als bovenstaande u nog niet heeft overtuigd of als belangrijke vragen resteren kunt u gratis deelnemen aan een demo-Webinar. Deze worden regelmatig gehouden op de woensdagavond vanaf 19:30uur. Tijdens de demo-Webinars komen al deze functionaliteiten en meer ruimschoots aan bod. U kunt gewoon vanaf uw thuislocatie deelnemen aan een van deze Webinars. Het enige wat u nodig heeft is een computer en een internetverbinding. U kunt al uw vragen stellen tijdens de Webinar en er kan uitgebreid aandacht worden besteed aan uw specifieke interessegebied.

Als u interesse heeft om eens een gratis Webinar bij te wonen dan kunt u zich opgeven via het Webinar-menu.

Video

Onderstaande video toont het belang van lokaal gefundeerde erfgoedcollecties en de inspiratiebron achter ErfgoedCMS™. (U kunt de video rechtsonder maximaliseren voor een optimale weergave op het hele scherm)