Subsidie

Subsidie

Als u als stichting of vereniging overweegt te starten met een stadsarchief of dorpsarchief is het goed om te weten dat de rijksoverheid u hierbij graag financieel wil ondersteunen. Vanuit diverse invalhoeken vindt de rijksoverheid het namelijk heel belangrijk dat lokale gemeenschappen zoals dorpen en steden beter in staat worden gesteld om hun lokale historische informatie vast te leggen en te ontsluiten voor volgende generaties.

Prins Bernhard Cultuurfonds (28 september tot 29 november 2023)

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft onlangs de zogenaamde ''Erfgoedvrijwilligersregeling' in het leven geroepen. Deze regeling is voor initiatieven die erfgoedvrijwilligers in hun werk ondersteunen. De laatste deadline voor het indienen van een aanvraag is 29 november 2023.

Op de site van het Prins Bernhard Cultuurfonds is te lezen dat de voorkeur uitgaat naar 'projecten met een educatieve- of digitale insteek, die de digitale toegankelijkheid van een erfgoedplek vergroten en de aanschaf van apparatuur of materiaal die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden mogelijk maken'.

De regeling lijkt hiermee perfect toegesneden op projecten die het opzetten van een dorps- of stadsarchief tot doel hebben. Mede omdat de regeling rekening houdt met relatief kleine projecten in de orde van € 500 tot € 5.000. Dit bedrag biedt voldoende ruimte voor de licentiekosten en eventuele werkzaamheden die te maken hebben met het overzetten van oude databestanden naar het te maken dorps- of stadsarchief. 

Er is een Quickscan Erfgoedvrijwilligersregeling beschikbaar op de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds waar u snel kunt achterhalen of uw project aan de eisen voldoet, maar zoals gesteld, het opzetten van een digitaal dorps- of stadarchief, mits gedaan door een stichting of vereniging, voldoet bijna per definitie aan de eisen.

Als u de subsidie wilt aanvragen kunt u gebruik maken van de Handleiding Erfgoedvrijwilligersregeling.

Als u assistentie nodig heeft bij de aanvraag neemt u contact op met Bauke Folkertsma van ErfgoedCMS™, hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-51151519 of via het emailadres info@erfgoedcms.nl